Velkommen til Valdres Renhold!

Valdres Renhold A/S er en bedrift som holder til i Valdres. Har også nå startet opp i Drammen, Asker, Kongsberg og Hokksund. Daglig leder har 15 års erfaring innen alle typer renhold. Vi leverer alle typer rengjøringstjenester og oppdrag utenfor disse områdene kan utføres etter avtale.

Ta kontakt med oss når behovet er tilstede - vi leverer rengjøringstjenester i ditt hjem og på din arbeidsplass!

Avd. Valdres

Valdres Renhold A/S
Kongsveien 30
2920 Leira 
Valdres

Avd. Drammen

Valdres Renhold A/S 
Svelvikveien 15
3040 Drammen 

For nærmere avtale/pris, ta kontakt med oss på
Telefon 908 07 516 eller send oss epost!

Valdres

 


Arbeidstilsynet

HMS prioriteres på alle plan

Helse-, miljø - og sikkerhetsarbeidet i Valdresrenhold A/S er integrert i bedriftens daglige arbeide.

Standard

Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med krav i lover og  forskrifter.

Evalueringer

Mål og handlingsplaner følges opp gjennom kontinuerlige evalueringer.

Ulykkesprosedyrer

Den enkelte leder er ansvarlig for gjennomføringen av HMS-arbeidet, hvor ansvar og oppgaver for HMS-aktivitetene følger hvert funksjonsnivå. Ut i fra aktivitetene refereres videre til hvilke prosedyrer og skjemaer/verktøy som skal benyttes. Skulle en medarbeider være så uheldig å skade seg på jobben, viser prosedyre arbeidsulykke hva leder og medarbeider skal gjøre.

Oppfølging

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet skal gjennomføres for alle våre medarbeidere, og er viktige elementer i det forebyggende HMS-arbeidet. Kartleggingene gir oss en oversikt over hvilke tiltak/forbedringer som bør gjøres på arbeidsplassen, og ikke minst hvilket risikonivå vi kan akseptere. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at våre
medarbeidere ikke utsettes for farer, og blir sykemeldte. Oppfølging av sykemeldte er et av våre satsingsområder for å få den sykemeldte tilbake i jobb, og dermed redusere sykefraværet.

Informasjon

Den enkelte leder må sørge for at alle medarbeidere har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder også informasjon om endringer. I tillegg skal våre ledere sørge for at medarbeiderne medvirker i HMS-arbeidet gjennom deltakelse på HMS-arenaer, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

HMS-revisjoner

For å sikre at vi som bedrift etterlever egne prosedyrer, myndighetenes krav, og kundekrav gjennomføres interne HMS-revisjoner. Ledelsen har sin årlige gjennomgang, med fast agenda for å sikre hensiktsmessighet til enhver tid.